Různá ocenění

logo-chutovka (1)

Česká chuťovka 2013

Nezávislé hodnotitelské komisi zachutnalo naše Vepřové na žampionech natolik, že se ho rozhodli ocenit značkou „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek - Česká chuťovka 2013“.

Hlavním smyslem soutěže „Česká chuťovka“ je podpora tradičních hodnot v českém potravinářství. Ocenění značkou Chuťovky má zároveň pomoct spotřebitelům lépe se orientovat na českém trhu, pokud hledají potravinu, která je vyrobena z ověřitelných českých surovin a zaručeně dobře chutná!

Značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „Česká chuťovka“, uděluje vždy na podzim hodnotitelská komise nezávislých odborníků, disponujících vysokým kreditem. Odborným garantem soutěže je Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., v jehož sídle se každoročně v září hodnocení uskutečňuje. Tento renomovaný ústav také samotné hodnocení soutěže organizuje a řídí a zabezpečuje tak vysokou míru její regulérnosti. Složení hodnotitelské komise i zcela průhledný způsob výběru oceněných, vylučuje jakoukoliv manipulaci s výsledky či jejich ovlivňování jinými zájmy.

Nejdůležitějším kritériem, které musí každý přihlášený výrobek splňovat, jsou jeho vysoké chuťové parametry, samozřejmým předpokladem je jeho vysoká kvalita. Neméně důležitou součástí hodnocení je také design výrobku a jeho spotřebitelská využitelnost. Spojením těchto parametrů s českým původem potravin je značka Česká chuťovka zcela nezaměnitelná s jinými oceněními, která jsou v ČR udělována.

Více informací: www.ceskachutovka.cz

chutovka-expres-menu_certifikát

 

Logo  „ZDRAVÁ potravina.cz        

banner_vyrobce_150x100(1)

Naše Kuře na paprice splnilo všechny podmínky, jež souvisí se ziskem loga „ZDRAVÁ potravina.cz“, které uděluje stejnojmenné občanské sdružení, jež stojí za dalšími projekty jako "chemie v jídle" či "Éčka v potravinách.

Představení loga

Značku "Zdravá potravina.cz" uděluje Občanské sdružení Zdravá potravina. Toto logo není možné si koupit či získat jiným způsobem, než splnit přísná kritéria na zdravou potravinu. Cílem projektu Zdravá potravina.cz je pomoc zákazníkovi v rozeznání kvalitní potraviny bez nutnosti složitého pročítání informací na obalu. Výrobek, který je držitelem tohoto loga neobsahuje nežádoucí přidané látky nebo umělá aromata. Velká pozornost se klade i na původ všech použitých surovin a místo výroby.

Kritéria pro zisk loga

Výrobek musel splnit hned několik kritérií. Výsledné hodnocení se skládalo ze součtu plusových a minusových bodů. Aby mohl výrobek získat ocenění, musel mít +20 a více bodů. Hodnocení probíhalo v rámci těchto kategorií:

Kritérium

Poznámka

Počet bodů

Kategorie potraviny

Polotovar

0

Obsah přidaných látek (tzv. „Éček“)

Bez

+10

Země výroby a původu

Regionální dodavatelé

+5

Získaná jiná loga a ocenění

Bez dalších log

0

Druh obalu

Plast

-2

Kompletnost informací na obalu

Bezlepkový výrobek

+2

Obecné požadavky na složení a konkrétní požadavky
vtažené na kategorii potraviny

Vyhovuje zcela

+10

 

Celkem

+25


Co Vám přinese označení ZDRAVÁ potravina.cz?

Zisk tohoto loga chápeme jako maximální garanci kvality nabízeného produktu. Zároveň jsme velmi hrdí na to, že můžeme nabízet produkty, které splňují přísné požadavky na zdravou potravinu. Pokud se rozhodnete koupit výrobek s tímto označením, můžete si být jisti, že v jídle nejsou přítomny žádné přidané chemické látky. Všechny použité suroviny pochází od regionálních dodavatelů.

logo_zp